หมวดสินค้า

หมวดสินค้า

LVD005 : เซนเซอร์ระยะ เซนเซอร์ตำแหน่ง LVDT Linear Transducer Position Sensor DC 5V KTC series 550mm displacement resistance LVDT sensor (สินค้า Pre-Order)

เซนเซอร์ระยะ เซนเซอร์ตำแหน่ง LVDT Linear Transducer Position Sensor DC 5V KTC series 550mm displacement resistance LVDT sensor (สินค้า Pre-Order) >> แจ้งความต้องการสินค้า <<   
Techincal Parameters
 
รับประกันสินค้า 3 เดือน    

ข้อมูลจำเพาะ

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Menu