หมวดสินค้า

หมวดสินค้า

FME047 : อะไหล่ เซนเซอร์อัลตร้าโซนิควัดอัตราการไหล TL-HT Large Size High Temperature Transducer Sensor for Ultrasonic Flowmeter DN300-6000mm. (สินค้า Pre-Order)

อะไหล่ เซนเซอร์อัลตร้าโซนิควัดอัตราการไหล TL-HT Large Size High Temperature Transducer Sensor for Ultrasonic Flowmeter DN300-6000mm. (สินค้า Pre-Order)

>> แจ้งความต้องการสินค้า <<

รายละเอียด เซ็นเซอร์การไหลของน้ำ
  • ใช้สำหรับตรวจการไหลของน้ำ
  • TL-HT Large Size High Temperature Transducer Sensor for Ultrasonic Flowmeter
ข้อมูลสินค้า
  • Name: a pair of Large size transducer
  • Model: TL-1-HT
  • Pipe Size: DN300~DN6000mm.
  • Temp. Range: -30~160C.
  • Size: 97 x 54 x 53mm.
รับประกันสินค้า 1 เดือน 

ข้อมูลจำเพาะ

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Menu