หมวดสินค้า

หมวดสินค้า

FME038 : เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิค DTI-T3 DN125 RS485 Sandwich Insertion Ultrasonic Water Meter (สินค้า Pre-Order)

สอบถามพนักงานขาย
เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิค DTI-T3 DN125 Sandwich Insertion Ultrasonic Water Meter (สินค้า Pre-Order)

>> แจ้งความต้องการสินค้า <<

    รับประกันสินค้า 6 เดือน 

ข้อมูลจำเพาะ

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Menu