หมวดสินค้า

หมวดสินค้า

SOZ007 : ชุดกรองอากาศเครื่องผลิตโอโซน LF-4508, Ozone generator parts air dryer and filter ช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

590 บาท
มีสินค้าอยู่ 9
ชุดกรองอากาศเครื่องผลิตโอโซน LF-4508, Ozone generator parts air dryer and filter ช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

>> เช็คสต๊อคสินค้า <<

  รายละเอียดสินค้า
 • Air dryer and filter for ozone generator
 • Capacity: 450ml
 • Size: 25*5*5cm
 • Inlet size: 0.83cm
 • Outlet size: 0.83cm
 • Application of air tube: The inner diameter of 0.8cm tube
 • The application of machines: The ozone generator is less than 30G/H
 • Effect: To improve the service life of the ozone concentration and machine
 • Product features: Repeated use,gas drying, filtration of dust
 • Color change: When the color from blue to red, you need to open and dry material
Function:
 • The filter function is to effectively remove dust and impurities and adsorption air excessive humidity, to ensure access to the ozone tube internal air dry and clean, thereby improving ozone tube to generate ozone concentrations and the service life.
 • The product both ends can be freely disassembled, convenient maintenance.
 • Capacity: 450 ml
 • Specifications: diameter 250 50* length (mm)
 • The gas nozzle diameter: 8.3 mm (hose connected with diameter 8 mm)
 • Recommended installation location: ozone equipment convenient observation and remove
 • Usage: This product will be one of the gas nozzle is communicated with an air pump, another gas nozzle on ozone tube inlet can be
 • Maintenance: the particle color is blue, after a period of time inside the particles after the absorption of moisture into the red. When the red translucent state, need to continue to use the internal particles take out after drying.
Main function of ozone:
 • 1#: Food purification; To decompose the residual chemical fertilizer, pesticides and other toxic substances in fruits, vegetables and foodstuff; Remove the antibiotics, chemical additives, hormones and other harmful substances in the meat, eggs, kill Halophilic bacteria in the seafood
 • 2#: Drinking water purification: The tap water after ozone treating is a kind of high quality drinking water; Injecting ozone gas in every 1 liter tap water for 2 minutes, can to remove the residual chlorine, taste and heavy metals in water, and up to the level of sterilization and disinfection. To prevent the formation of trichloromethane (CHCl3), increase the oxygen content in the water to be the ideal of pure drinking water.
 • 3#: Disinfection and Sterilization for dining utensils; Put the washed dining utensils into the ozonated water for 20 minutes to remove residual detergent. To kill Bacteria and virus to instead of the normal disinfection cabinet; avoiding the utensils of infectious diseases, also be used for disinfection for clothing, towels, rags and socks.
 • 4#. Air purification: Hang the ozone exhaust pipe 1.7 meters above, keeping the ozone emission 20--30 minutes to remove indoor smoke and dust, decoration odour. Increase the oxygen content in the air, clean air. Let you enjoy the fresh at home like the air after the rain in forest (applied family, office, conference rooms, entertainment and others public place for smoke or dust or taste removal and disinfection)
 • 5#: fruits and vegetables fresh keeping, mildew proof: inject the ozone gas in the bag of fruits or vegetables for 2 hours, can extand the freshness date 7 days. And also cab be used for mildew proof of vegetable cellar, fruit and vegetable transportation.
 
 1.  What is Ozone?
  - Ozone is active oxygen,O3. It occurs naturally in the Earth's atmosphere to protect us from the Sun's harmful rays.
 2. How long has Ozone been used to purify water?
  - Since the late 1800's.
 3. How long has Ozone been used to purify pool & SPA water and remove odors from the air?
  - Over 50 years.
 4. How does Ozone used for water purification, affect the air we breathe?
  - The amount of Ozone produced by an Ozone Generator is insignificant to the normal atmosphere we live in. Excess ozone quickly converts back to oxygen. NOTE: DO NOT BREATHE CONCENTRATED OZONE
 5. Is the Ozone the same as "SMOG"
  - No! "Smog" is air pollution created by combustion polluters. While smog contains small amounts of ozone, it is largely composed of harmful chemicals such as carbon monoxide. In fact, Smog and other pollutants may contribute to the damage of the "Ozone Layer".
 6. If I use Ozone in my pool or SPA, will I help to replenish the " Ozone Layer"?
  - No. It takes such tiny amount of Ozone to effectively purify water that any molecules breaking free into the air are insignificant.
 7. Will Ozone hurt me?
  - No! In the quantities necessary to be effective, Ozone is very gentle to humans and equipment in the water.  NOTE DO NOT BREATHE CONCENTRATED OZONE
 8. Does Ozone have an odor?
  - Yes. Depending on the concentration, the odor ranges from slightly sweet to moderately antiseptic.
 9. Will Ozone kill bacteria?
  - Yes.  It is one of the most effective, complete bactericides of all Earth's measurable elements.
 10. How is Ozone different from Chlorine?
  - In the quantities needed for water purification, it has no noticeable order, taste or color. It is not irritating to humans or equipment. Ozone purifies water and air very quickly and efficiently, 3000 times faster than chlorine. Ozone leaves no by-products except pure oxygen. In contrast, chlorine leaves a chemical by-product called hydrochloric acid and additional salts in water applications.
 11. Will Ozone kill viruses?
  - Yes. Ozone kills virtually all known forms of viruses in water and air.
 12. Will Ozone reduce scum lines and foaming in SPAS?
  - Yes, with proper filtration it should completely eliminate them.
 13. How is Ozone produced?
  - Ozone can be produced in a number of different ways, however the most common method is via Ultraviolet Light Generation.
 14. How does Ultraviolet light generation work?
  - A special lamp gives off a specific wavelength of ultraviolet light, which converts Oxygen (O2) molecules into Active Oxygen, Ozone (O3) molecules. This all occurs instantly inside the Ozone chamber in the Ozone Generator.
 15. How does Corona Discharge Generation work?
  - Ozone is produced by passing air through a high voltage electrical discharge, or corona. A minimum of 5,000 volts of electricity is necessary to create the corona. Air or concentrated oxygen dried to a minimum of -60° C dew point passes through the corona which causes the O2, bond to split, freeing two O1 atoms which then collide with other O2 molecules to create ozone.  The ozone/gas mixture discharged from the CD ozone generator normally contains from 1% to 3% ozone when using dry air, and 3% to 6% ozone when using high purity oxygen as the feed gas.
 16. Can Ozone damage my pool or SPA equipment?
  - No. In fact it is very gentle to spas, pools, and equipment. Applied properly, ozone is more gentle than any other water purifier in existence.
 17. Can the Ozone in my pool irritate skin or eyes like chlorine in pools?
  - No! Ozone is very gentle to skin and eyes.
 18. How long will Ozone last in my pool or SPA water?
  - Scientific theory states that Ozone has a half life of about 22 minutes in water. However recent tests have proven that a measurable residual can be found after several hours in clean water.
 19. Will water temperature affect Ozone?
  - Wide variations in pool water temperature will affect how well the ozone works. An OZONE GENERATOR should be designed and sized for maximum water temperature and bather load.
 20. Will Ozone affect my PH?
  - Ozone is pH neutral. It will not adversely affect the pH.
 21. Do I still have to filter the water as often? 
  - Yes. Because impurities are constantly being introduced into the water and the Ozone is constantly destroying them, the microscopic remains will need to be filtered out of the water.
  รับประกันสินค้า 1 เดือน

ข้อมูลจำเพาะ

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Menu